Genopbygning af vejbelægning - Grabiszyńska Street - Wroclaw, Polen

Revneforebyggelse

Genopbygning af vejbelægning - Grabiszyńska Street - Wroclaw, Polen

Grabiszynska hovedvejen er en af de vigtigste veje ind og ud af den sydvestlige by Wroclaw i Polen. Vejen er dagligt udsat for pendlertrafik og skiftende forhold med kolde vintre og varme somre. Den udsættes derfor for en række faktorer, som let kan forårsage skader på vejbelægningen. Før ændringen af infrastrukturen i byen var vejen udsat for store trafikmængder med en betydelig andel af tung trafik, fordi den er en af få hovedveje ind og ud af byen.

Emne 
Genopbygning af vejbelægning
Objekt 
Grabiszyńska Street
By 
Wroclaw
Stat 
Silesia
Land 
Poland
Dato 
2003

Situation

I 2003 besluttede byen at genetablere vejen, som bestod af gamle 9 x 11 cm store brosten. Når der lægges en glat asfaltstruktur oven på brostenene, er der mange fordele for trafikanterne, herunder en mere behagelig kørsel og øget trafiksikkerhed.

Udlægning af asfaltoverflader oven på brolægning kan imidlertid hurtigt føre til problemer med revner i slidlaget på grund af eventuelle differenssætninger og bindingsproblemer mellem asfaltbelægningen og brolægningsunderlaget. Ud over denne udfordring var tiden særlig kritisk i forbindelse med en planlagt renovering af vejen på grund af den store trafik af pendlere på hverdage samt sporvognslinjen, der går på tværs af vejen. Lukningerne af vejen skulle begrænses, og forstyrrelserne skulle holdes på et minimum.

Projektbeskrivelse

På grund af de eksisterende højdebegrænsninger (dræning, teknisk vejinfrastruktur osv.) var det planen kun at dække brostenene med et 2,5 cm tykt lag højstyrke SMA-asfalt. Som forberedelse til arbejderne blev kun ca. 50 % af overfladen bragt i niveau med et udjævningslag. Dette skyldtes, at visse områder af vejen var blevet alvorligt beskadiget under oversvømmelser i 1997, mens b rostenene på visse områder stadig var i god stand. Som slidlag blev der ovenpå lagt et tyndt specialblandet slidlag, der ligner SMA, på kun 2,5 cm. Løsningen blev betragtet som en "risiko" på grund af slidlagets ringere tykkelse, og byggefirmaet tilbød kun en garanti på 6 måneders drift i vejens levetid efter installationen.

På S&P's anbefaling besluttede vej bestyrelsen at armere bremse- og stopzonerne foran trafiklysene med S&P Carbophalt® G. S&P's asfaltarmeringsnet  blev installeret på disse specifikke steder for at modvirke de forskydningskræfter og punktbelastninger, der påvirker  det tynde asfaltlag ved bremsende, stoppende og accelererende trafik. De stærke kulfibre i S&P Carbophalt® G er særligt velegnede til dette formål, da de er i stand til at optage betydelige kræfter selv ved de laveste forlængelser (>1,5 %) og forankre dem i bindingen med den omgivende asfalt.

Opfølgning på projektet
I de følgende år fortsatte S&P med at overvåge vejens tilstand. Fokus var her ikke kun på de områder, hvor S&P Carbophalt® G var blevet installeret, men også på de områder, hvor der ikke var noget S&P asfaltarmeringsnet til stede. Under projektopfølgningen var det tydeligt at se, at områder ne med S&P-asfaltarmeringsnet klarede sig fortrinligt, og vejen forblev i god stand, men de områder, hvor der ikke er noget armeringsnet, fik hurtigt for store revner og skader.

Billederne nedenfor illustrerer og bekræfter, hvordan S&P-nettet klarede sig sammenlignet med vejstrækninger uden net. De overflader, der var armeret med S&P-asfaltarmeringsnet, opnåede en levetid, der oversteg de uforstærkede overfladers levetid mindst tre gange, og dette på trods af de øgede belastninger og krav i krydsningsområderne. Det var først i 2011, 8 år efter udførelsen, at de første skader på de armerede områder blev synlige. Hvis man sammenligner dette med de 6 måneder, som entreprenøren havde forudset som levetid for de uarmerede overflader, bliver S&P Carbophalt® G's ydeevne i denne anvendelse mere end tydelig.

Materialeforbrug

S&P Carbophalt® G

S&P Carbophalt® G består af kul- og glasfiberstrenge, der er 100 % imprægneret med bitumen. Det fleksible net gør det muligt at lægge det i kurver og at tilpasse maskerne til underlaget eller dets overfladestruktur. Tilslagsmaterialet i de nye asfaltlag kan trænge ind i netmaskerne, og der kan opnås en meget høj binding  mellem lagene via denne sammenkobling. Dette sikrer, at fibrene er optimalt bundet og effektivt kan absorbere de trækkræfter, der skaber revner. Dette forhindrer effektivt, at revner fra den eksisterende belægning reflekteres ind i de nye asfaltlag og de deraf følgende skader. Armeringen øger også systemets samlede stivhed og forhindrer dermed fremtidige spændingsrevner.

Billedgalleri

 • September 2003 - Vejen var belagt med  brosten, før det blev besluttet at belægge den med asfalt

 • September 2003 - Installation af S&P Carbophalt® G

 • September 2003 - Installation af S&P Carbophalt® G

 • September 2003 - Installation af S&P Carbophalt® G

 • September 2003 - Installation af S&P Carbophalt® G

 • September 2003 - S&P Carbophalt® G installeres indtil kort før krydset

 • Februar 2006 - Skader på vejbelægningen på et område, hvor der ikke var installeret S&P-armeringsnet 

 • April 2008 - Skader på vejbelægningen på et område, hvor der ikke er installeret S&P-armeringsne t, men vejbelægningen efter revnerne er i god stand på det område, hvor der er S&P Carbophalt® G

 • April 2008 - Vej i god stand, hvor S&P Carbophalt® G er installeret

 • Sammenligning af samme vejstrækning, hvor linjen tydeligt viser, hvor S&P-nettet er installeret

 • November 2009 - Vejbelægningen med S&P Carbophalt® G nedenunder forblev i god stand

 • November 2011 - 8 år efter renoveringen ses de første tegn på skader på vejstrækningen med armeringsnet igennem det meget tynde slidlag

Service

Kontaktpersoner

Case studie

S&P Ansvarlig side

Du er her

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Om Simpson Strong-Tie®

   Siden 2012 har S&P været en del af Simpson Strong-Tie, et internationalt byggevarerfirma, med hovedkontor i Californien og lokale afdelinger i hele Europa.

   Virksomhedens mål er at hjælpe kunderne til at lykkes med deres projekter, ved at levere bygningsbeslag af bedste kvalitet, servicesupport, produkttest, træning og levering af varer til tiden.

  SIMPSON Strong-Tie