Asfaltarmering - Ayrton Senna Motorvejen, SP-070 - São Paulo, Brasilien

SP-070 motorvejen er en vigtig transportforbindelse mellem São Paulo og Campos do Jordão, Vale do Paraíba og Rio de Janeiro og er den vigtigste adgangsvej til Guarulhos internationale lufthavn.

På denne side

Emne
Asfaltarmering
Objekt
Ayrton Senna Motorvejen, SP-070
By
São Paulo
Stat
São Paulo State
Land
Brazil
Dato
Tidsforbrug
4 Years

S&P Case Study - Download - NEEDS WORK

Situation

På grund af for store revner i asfaltslidlaget skulle vejbanerne på motorvejen belægges med ny asfalt ca. hver sjette måned med tilbagevendende høje omkostninger. Dette betød også gentagne trafikforstyrrelser og spild af ressourcer.
Det alvorlige skadesmønster skyldtes refleksionsrevner fra et 25 cm tykt cementbundet bærelag, som var fuldstændig revnet på grund af den ustabile underbund og den store daglige trafikmængde (90.000 køretøjer pr. retning, hvoraf ca. 15 % er tunge lastvogne).

Dette projekt var blevet anvendt som en testsektion under ekstreme forhold (ustabilt underlag), og normalt er sådanne projekter typisk problematiske, når der anvendes asfaltarmeringsprodukter. Interessen for dette projekt var faktisk så stor, at universitetet i São Paolo blev inddraget i projektets opfølgning og støttede ved at udføre test på byggepladsen og analyser.

Projektbeskrivelse

Den 18./19. april 2011 blev der installeret S&P-asfaltforstærkningsnet på forskellige strækninger på vejbane 4 på motorvejen. Da de forskellige sektioner havde forskellige niveauer af stabilitet og skader, anbefalede S&P kombinationer af net og slidlag på grundlag af skademønsterets alvorlighed. Disse sektioner kan ses nedenfor:

  • km 17+500 til 17+600 Glasphalt G + 5cm slidlag af asfaltbeton
  • km 17+600 til 17+700 Carbophalt G + 5 cm slidlag af asfaltbeton
  • km 17+700 til 17+850 Carbophalt G + 8 cm slidlag af asfaltbeton
  • km 17+850 til 17+950 Carbophalt G + 5cm slidlag af asfaltbeton
  • km 17+950 til 18+050 Glasphalt G + 5cm slidlag af asfaltbeton

Målet var at opnå en betydelig forlængelse af vedligeholdelsesintervallerne, ved at fordoble slidlagets tidligere 6 måneders levetid, ved hjælp af S&P-asfaltarmering.

Projektopfølgning

For at få en direkte sammenligning af den virkning, som S&P-asfaltarmeringsnet havde på vejstrukturen, blev kørebane 3 en måned senere i maj 2011 belagt igen - men denne gang uden asfaltarmeringsnet i belægningsopbygningen. Efterfølgende blev der foretaget yderligere undersøgelser af motorvejen i de følgende måneder og år med følgende konklusioner:

Dato Tids-periode Tilstand på spor 4 (med net) Tilstand på spor 3 (uden net)
9. februar 2012 10 måneder Meget god stand Allerede tegn på nedbrydning, og der blev allerede udført punktvise reparationer
17. september 2012 17 måneder Meget god stand Fuldstændig ny belægning for anden gang, da kørebanen ikke længere blev anset for sikker
23. maj 2013 25 måneder God stand Fuldstændig revnet og har allerede behov for at blive asfalteret igen
5. juni 2014 37 måneder Der opstod lette revner, men ikke nok til at kørebanen blev anset for usikker, og den bestod den eksterne inspektion fra ARTESP Fuldstændig omlagt for tredje gang efter de omfattende revner, den havde fået
28. januar 2015 45 måneder Der blev ikke konstateret yderligere nedbrydning, og der forventedes mindst et års levetid mere  

Resumé

Sammenfattende kan man sige, at den S&P-armerede kørebane 4 havde vist en levetid på mere end 3 gange længere end kørebane 3, der blev repareret på samme tidspunkt. Dette på trods af, at vognbane 4 var den indvendige vognbane på motorvejen, og derfor er det vores antagelse, at den ville have modtaget de højere og tungere trafikbelastninger. Ikke alene det, men vognbanen med S&P-asfaltarmeringsnet oversteg også langt projektmålet om en levetid på 12 måneder.

S&P-asfaltarmeringsnet er præimprægneret med bitumen, og dette sammen med den åbne netstruktur fører til en fremragende binding af gitteret i lagene. Denne binding er afgørende, når man tænker på, hvordan gitteret fungerer ved at absorbere og fordele de kræfter, der fremkalder revner, hvilket igen beskytter det nye slidlag ved at forsinke revnernes udbredelse til overfladen.

I dette tilfælde arbejdede S&P sammen med kunden for at levere en bæredygtig løsning på trods af udfordringerne med den meget ustabile underbund og de høje trafikbelastninger. Yderligere oplysninger kan findes på billederne nedenfor.

I august 2015 skulle vejprofilet ændres fuldstændigt for at indarbejde nye udkørsler til lufthavnen. Det har derfor ikke været muligt at følge projektet yderligere, da vejkassen blev fuldstændig renoveret - herunder udskiftning af det ustabile underlag.

S&P Ansvarlig side

Flere projekter

Contact

Simpson Strong-Tie Denmark

Simpson Strong-Tie A/S

Hedegaardsvej 11
CVR 36409819
8300 Odder
Danmark