Software

software_microsite_header_concrete-header.jpg

Designsoftware

Designsoftware og dimensioneringsmodellerne tager højde for S&P forstærknings og S&P klæbemidlers materialespecifikke egenskaber. Ved udskiftning af systemkomponenter er de tilgrundliggende dimensioneringsmodeller for designsoftwaren ikke gyldige. Under disse omstændigheder fralægges leverandørens ansvar.

Igennem download af softwaren forpligtes den ansvarlige ingeniør til at bruge softwaren udelukkende til S&P FRP systemer, ellers skal licensgebyret betales til S&P Clever Reinforcement Company AG.

Til dimensionering står følgende software til rådighed:

Contact

Simpson Strong-Tie Denmark

Simpson Strong-Tie A/S

Hedegaardsvej 11
CVR 36409819
8300 Odder
Danmark