Links: Mobile Menu v1

Languages

Main Navigation en-NORDIC

Vejistandsættelse - Oranienburger Chaussee - Berlin, Germany

Crack Prevention

Overbygning og renovering af en stor brostensbelagt gade.

Country 

Germany

Date 

2010

Duration 

3 days

Situation 

I sommeren 2010 blev Oranienburger Chaussee i Berlin renoveret, som oprindeligt blev udført med stor brolægning. I løbet af årene blev fortovet gentagne gange dækket af asfalt, men efter kort tid opstod der revner. Derfor blev det besluttet at anvende S&P Glasphalt® G, som er en præbituminiseret asfaltforstærkning. 

Solution 

Asfalten blev fræset af, ned til den oprindelige belægning. En mængde bitumenemulsion (C60BP1-S), svarende til ZTV, blev sprøjtet på det efterfølgende nivelleringslag. Efter nedbrydning af emulsionen blev S&P Glasphalt® G lagt over hele overfladen, og der blev installeret et nyt asfaltdæklag umiddelbart derefter. Den nemme nedlægning af S & P Glasphalt® G forstærker produktet og forebyggelser revnedannelser.

Material 

S&P Glasphalt® G

S&P responsible site: 
S&P Clever Reinforcement GmbH
Der Einbau erfolgte zwischen Binder- und Deckschicht auf der gebrochenen Bitumenemulsion.

Installationen blev udført mellem klæber og slidlag på den fræste overfalde.

Verlegung S&P Glasphalt® G

Da bituminen kan trænge igennem glasfibergitteret (S & P Glasphalt® G), binder armeringen fuldstændigt til underlaget.  

Verlegung von S&P Glasphalt® G mit der S&P Verlegemaschine.

Udlægning af S&P Glasphalt® G med S&Ps udlægningsmaskine.

Der Einbau erfolgte unter Aufsicht eines S&P Anwendungsechnikers, mit einer von S&P entwickelten Verlegemaschine.

Installationen blev udført under tilsyn af en S&P applikationsingeniør, ved hjælp af en udlægningsmaskine, udviklet af S&P.

 

 

Verlegebeispiel S&P Glasphalt® G.

Installationen blev udført over hele overfladen, med et langsgående overlap på ca. 15 cm. Udlægningspræstationen var her ca. 750 m² / t / maskine.

 

 

Problemloses Befahren des verlegten S&P Glasphalt® G.

Klæbningen på underlaget, sammen med det fra produktionen afstrøede kvartssand på oversiden, gør Glassphalt® G problemfrit at køre på.   

 

Navigation

Contact

Region

S&P