Bæredygtighed

Bæredygtighed

S&P-armeringsnettenes holdbarhed og evnen til at kunne fræses og genanvendes i ny asfalt, resulterer i bæredygtige løsninger

S&P Asfaltarmeringsnet er bredt anerkendt som en langsigtet bæredygtig løsning, når det gælder forstærkning af veje og belægninger.

Når man ser på traditionelle reparationsmetoder, fører hyppige reparationscykler af tilbagevendende problemer med veje til en stigning i CO2-emissionerne på grund af en række faktorer såsom den mængde asfalt, der er nødvendig for at lægge ny asfalt på vejene, og den hyppige brug af de maskiner, der er involveret i reparationen.

Tænk, hvis disse reparationscykler kunne blive mindre hyppige, og hvis vejens holdbarhed kunne øges? Det er her, at S&P kommer ind i billedet. S&P-asfaltarmeringsnet er en holdbar løsning. Ved at installere S&P-asfaltarmeringsnet på dine projekter garanterer du, at vejen vil holde længere - og arbejder derfor hen imod en mere bæredygtig infrastruktur, hvor reparationscyklerne forlænges betydeligt.

Og ikke nok med det, hvis der i fremtiden skulle blive behov for at reparere eller omstrukturere vejnettet, er S&P-asfaltarmeringsnet fræsbare og genanvendelige. Det giver ro i sindet, når man ved, at når det i en fjern fremtid bliver tid til at fræse vejen, vil tilstedeværelsen af S&P-asfaltarmeringsnettet mellem asfaltlagene ikke være et problem for maskinerne, og det fræste materiale kan genbruges fuldt ud.

Miljødeklaration

Den grønne omstilling skal sikre, at vi fremover og ud i fremtiden effektiviserer ressourceforbrug, minimerer klimabelastningen og skaber bedre miljø for menneskeheden og naturen. I Norden har man indført LCA (LivsCyklusAnalyser) modeller til beregning af miljømæssige aftryk på projekter. LCA beregninger bygger på miljøvaredeklarationer også kaldet EPD’er (Evironmental Product Declaration), som er standardiserede iht. anerkendte europæiske og internationale standarder, herunder EN 15804 og ISO 14025 samt ISO 14040 serien. En EPD beskriver et produkts ressource- og energimæssige aftryk fra vugge til grav, inkl. affaldshåndtering eller genanvendelse af produktet.

Ved hjælp af Environmental Product Declaration (EPD) for vores asfaltarmeringer giver vi kvantificerede miljørelaterede oplysninger om produktets livscyklus for at muliggøre sammenligninger mellem produkter eller tjenester med samme funktion.

S&P bidrog til at opfylde bæredygtighedsmål med dette projekt

Kystvejen (Gentofte Kommune)

Fræsbart, genanvendeligt

Anmod om dit eksemplar af casestudiet om fræsning og genanvendelse af asfaltarmering

Takket være et forskningsprojekt, der blev indledt sammen med forskellige partnere i 2019, har S&P været i stand til at bevise, at det er lykkes at anvende fræst asfaltgranulat, der indeholder fiberrester fra S&P-armeringsnet, til fremstilling af nye asfaltslidlag.

En rigtig vejtestsektion med S&P-asfaltarmeringsnet blev installeret tilbage i sommeren 2019 med det ene formål at fræse den, forarbejde det fræste granulat og i sidste ende bruge det forarbejdede fræste granulat i et nyt asfaltlag - igen under rigtige vejforhold.

Du kan anmode om dit fulde eksemplar af casestudiet ved at udfylde nedenstående formular, og tøv ikke med at kontakte S&P, hvis du har spørgsmål.

Dine kontaktpersoner

Kontakt

Legal info

Legal info

  • Om Simpson Strong-Tie®

    Siden 2012 har S&P været en del af Simpson Strong-Tie, et internationalt byggevarerfirma, med hovedkontor i Californien og lokale afdelinger i hele Europa.

    Virksomhedens mål er at hjælpe kunderne til at lykkes med deres projekter, ved at levere bygningsbeslag af bedste kvalitet, servicesupport, produkttest, træning og levering af varer til tiden.

SIMPSON Strong-Tie