Software

Software

Designsoftware

Designsoftware og dimensioneringsmodellerne tager højde for S&P forstærknings og S&P klæbemidlers materialespecifikke egenskaber. Ved udskiftning af systemkomponenter er de tilgrundliggende dimensioneringsmodeller for designsoftwaren ikke gyldige. Under disse omstændigheder fralægges leverandørens ansvar.

Igennem download af softwaren forpligtes den ansvarlige ingeniør til at bruge softwaren udelukkende til S&P FRP systemer, ellers skal licensgebyret betales til S&P Clever Reinforcement Company AG.

Til dimensionering står følgende software til rådighed:

Software

 • FRP Lamella

  FRP Lamella er et dimensioneringsprogram til bøjnings- og forskydningsforstærkning med S&P FRP-systemer.

  FRP Lamella bruges både til dimensionering af forstærkningstiltag og til udfærdigelse af bevislig dokumentation som et led i statiske beregninger.  For en given belasting beregner programmet det nødvendige antal S&P CFRP-lameller, S&P konsollameller og S&P C-Sheets (kulfiberdug).

  Udgave: 
  Aktuel softwareversion: 5.7
 • FRP Colonna

  FRP Colonna er et dimensioneringsprogram til forstærkning af centralt trykbelastede stålbetonsøjler ved at vikle dem ind i S&P FRP sheets (forstærkningsduge).

  FRP Colonna bruges både til dimensionering af forstærkningstiltag og til udfærdigelse af bevislig dokumentation som et led i statiske beregninger.  For en given belasting beregner programmet det nødvendige antal lag med S&P aramid-, kulfiber- eller glasfibersheets (duge).

  Udgave: 
  Aktuel softwareversion: 1.8

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie