Branch Indicator

  • Du er her: S&P Denmark

Sprog

Forstærkning af bæreevnen

Torsdag, 23. april 2020

Forstærkning af bæreevnen

  • Bæreevneforstækning med asfaltarmering. Artikel fra trafik og veje

Kortsigtet eller langsigtet perspektiv? 

Bæreevneforstærkning med asfaltarmering reducerer omkostningerne. Målinger og empiriske erfaringer viser, at asfaltarmering giver øget levetid og dermed reducerede livscyklusomkostninger. Vores veje skal kunne holde til stor belastning. Lang levetid for vejene er til gavn for miljøet, fremkommeligheden og vores CO₂ udledning.

Måden, hvorpå vi vedligeholder vores vejnet i Danmark, er presset af økonomiske rammer, og de ressourcer, som vi har til rådighed. I takt med, at byer og befolkningen vokser, udvides vejnettet, og det samme gør behovet for større vedligeholdelsesbudgetter. Det eksisterende vejnet vedligeholdes ofte med kortsigtede løsninger, som dikteres af en økonomi, der nødvendigvis ikke passer til det aktuelle
behov. Det gør, at der ofte vælges kortsigtede ”lappeløsninger”, i stedet for løsninger med et langsigtet perspektiv. De kortsigtede løsninger har økonomiske konsekvenser for samfundet, samtidigt med at klimaet belastes. Energi og miljøbelastninger vokser kraftigt ved korte vedligeholdelsesintervaller.

Dyk ned i denne spændende artikel om netop "bæreevneforstærkning" understøttet af projekterfaring og felmålinger udgivet af "Trafik og Veje":

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie