Forstærkning af vejkryds - Vejlevej/Vestre Ringvej - Fredericia, Danmark

Revneforebyggelse

Forstærkning af vejkryds - Vejlevej/Vestre Ringvej - Fredericia, Danmark

Krydset Vejlevej – Vestre Ringvej er et af Fredericias mest belastede vejkryds, Vestre Ringvej er adgangsvej til både havnen og det nordlige industriområde.

Emne 
Forstærkning af vejkryds
Objekt 
Vejlevej/Vestre Ringvej
By 
Fredericia
Stat 
Fredericia Kommune
Land 
Danmark
Dato 
2019

Situation

Krydset var ombygget ad flere gange, og der havde været foretaget opgravninger i forbindelse med etablering af fjernvarmeledninger. Belægningen fremstod med mange revner, og flere steder var der tegn på bæreevneproblemer.

Borekerner viste, at belægningstykkelsen varierede fra ca. 20-30 cm og enkelte steder ned til 15 cm. Kernerne viste også, at belægningen havde mellem 4 og 7 lag, og flere af kernerne viste dårlig eller ingen vedhæftning mellem lagene.

Projektbeskrivelse

Beregninger fortaget i MMOPP viste at krydsets asfaltbelægning som minimum burde bestå af 18-20 cm intakt belægning baseret på 20 års dimensioneringsperiode, hastighed på 30-50 km/t, bundmodul på 40 MPa, samt et intakt bundsikrings- (34-40 cm) og grusbærelag (16-20 cm). Det er dog yderst tvivlsomt om disse forudsætninger var tilstede, og hastigheden var ligeledes sat højt. S&P foretog også en vurdering ved brug af MMOPP med en gennemkørselshastighed på 20-30 km/t, og den viste en levetid på 14 år. Ved yderligere beregning med et reduceret E-modul på asfaltbærelaget på 1500 MPa (revnet bærelag), ville levetiden være helt nede på 12 år.

Der blev også fortaget en simulering af sporkøring i svingbanerne, hvor kun slidlag skulle udskiftes. Simuleringen viste at sporkøring allerede efter 10 år med stor sandsynlighed ville være >10 mm.

Kunden valgte på baggrund af beregningerne at udlægge S&P Carbophalt® G 200/200 asfaltarmering i selve krydset og overbygge den med 6 cm ABB type 16 og 4 cm SMA 11. Svingbaner blev armeret med S&P Carbophalt® G for at forbygge sporkøring, overbygning 4 cm SMA 11.

Da asfalten blev bortfræst under projektet viste det sig at bærelag flere steder var væsentlig tyndere og dårligere end forventet. De dårligste områder blev udskiftet.

Bæreevneforstærkningen med S&P Carbophalt® G 200/200 forventes at øge levetiden til mere end de 20 år.

Se i øvrigt følgende video med udlægning af armeringen i krydset.

Projektopfølgning

Et besøg på projektstedet i 2022 viste, at krydset stadig var i topform - som forventet. I de kommende år vil S&P aktivt fortsætte med at følge projektet for at sikre, at slidlaget forbliver i god stand i hele vejens planlagte levetid.

Materialeforbrug

S&P Carbophalt® G 200/200

S&P Carbophalt® G

Billedgalleri

 • Sammenligning af krydset 3 år efter installationen

 • Belægningstilstand efter fræsning, revnet og uhomogent

 • Belægningstilstand efter fræsning, revnet og uhomogent

 • God tilstand uden synlige bæreevneproblemer i armerede områder, konstateret under observering i 2022

Videoer

S&P lægger kulfiberforstærkning på vejene i Fredericia Kommune

Fredericia Kommune bruger S&Ps bæredygtig teknologi til at holde vejene ved lige.

Se Klavs Olsen forklare om projektet i TV-indslaget her. 

Service

Kontaktpersoner

S&P Ansvarlig side

Du er her

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Om Simpson Strong-Tie®

   Siden 2012 har S&P været en del af Simpson Strong-Tie, et internationalt byggevarerfirma, med hovedkontor i Californien og lokale afdelinger i hele Europa.

   Virksomhedens mål er at hjælpe kunderne til at lykkes med deres projekter, ved at levere bygningsbeslag af bedste kvalitet, servicesupport, produkttest, træning og levering af varer til tiden.

  SIMPSON Strong-Tie