Asfaltarmering - Servicestation Parsberg - Parsberg, Tyskland

Revneforebyggelse

Asfaltarmering - Servicestation Parsberg - Parsberg, Tyskland

Servicestationen i Parsberg ligger lige ved den stærkt trafikerede motorvej A3, der løber hele vejen fra den hollandske grænse i den nordvestlige del af landet til den østrigske grænse i den sydøstlige del. Da det er en vigtig rute i hjertet af Europa, bliver den ofte brugt af tunge lastvogne, og servicestationen i Parsberg bliver ligeledes flittigt besøgt.

Emne 
Asfaltarmering
Objekt 
Servicestation Parsberg
By 
Parsberg
Stat 
Bavaria
Land 
Germany
Dato 
2011

Situation

Adgangsvejen til lastbilparkeringspladsen på servicestationen Parsberg ligger på en skråning. Den er udsat for enorme belastninger på grund af det store daglige antal lastbiler, der bremser op her og derefter drejer ind på parkeringspladsen. Forskydningskræfterne, der påvirker asfaltkonstruktionen, er så store, at visse områder skulle fornyes hvert år på grund af de opståede revner, hvilket medførte store omkostninger og en stor indsats. På jagt efter en mere bæredygtig løsning for den private kunde henvendte det entreprenørfirma, der stod for vedligeholdelsen, sig i 2011 til S&P's salgspartner i Bayern, Nadler Straßentechnik GmbH i 2011.

Projektbeskrivelse

I tæt koordinering mellem de involverede parter og med rådgivning fra ingeniørerne hos S&P, blev der udviklet et rehabiliteringskoncept, der på den ene side opfyldte bygherrens krav og på den anden side begrænsede lukketiden til et minimum. Asfaltbelægningen i det berørte område blev udskiftet i en tykkelse på 4 cm og armeret med S&P Carbophalt® G. Der blev anvendt en asfaltbeton til særlige krav (S) med polymermodificeret bindemiddel til dette formål. Asfaltarmeringen blev placeret under det nye slidlag på det tidligere forberedte fræsede underlag. Efterfølgende blev overfladen midlertidigt dækket med et tykt lag 2/5-skærver for at beskytte den nyligt belagte belægning, indtil den var helt afkølet og stivnet, så området kunne genåbnes for trafikken så hurtigt som muligt.

I dette scenarie udfører asfaltarmeringen to opgaver. På den ene side øger den asfaltbelægningens stivhed, idet den fordeler forskydningsspændingerne over et større område og forankrer dem i vejkassen. På den anden side beskytter den det nye asfaltlag mod reflektionsrevner eller skader, der kan forekomme i de dybere asfaltlag.

Projektopfølgning

Den i fællesskab udviklede løsning med S&P Carbophalt® G fungerede fortrinligt på trods af de ekstremt udfordrende forhold. Selv 6 år efter belægningen blev der ikke observeret nogen skader eller revner på den reparerede strækning. Først i 2020, 9 år efter installationen, begyndte de første tegn på slitage at vise sig i form af begyndende revner fra oven, men de havde endnu ikke nået et omfang, der kunne sætte spørgsmålstegn ved den reparerede overflades brugbarhed. Sammenlignet med den tidligere krævede årlige reparationscyklus betyder dette, at asfaltbelægningens levetid kunne forøges mindst ni gange ved hjælp af S&P Carbophalt® G-asfaltarmeringsnettet.

Materialeforbrug

S&P Carbophalt® G

Billedgalleri

 • Tilstand i 2017 - 6 år efter installationen

 • Tilstand i 2017 - 6 år efter installationen

 • Tilstand i 2020 - 9 år efter installationen

 • Tilstand i 2020 - 9 år efter installationen

 • Tilstand i 2020 - de første tegn på forringelse efter 9 år, men skaderne anses ikke for at være så store, at vejen skal repareres endnu

Service

Kontaktpersoner

S&P Ansvarlig side

Du er her

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Om Simpson Strong-Tie®

   Siden 2012 har S&P været en del af Simpson Strong-Tie, et internationalt byggevarerfirma, med hovedkontor i Californien og lokale afdelinger i hele Europa.

   Virksomhedens mål er at hjælpe kunderne til at lykkes med deres projekter, ved at levere bygningsbeslag af bedste kvalitet, servicesupport, produkttest, træning og levering af varer til tiden.

  SIMPSON Strong-Tie