Asfaltarmering - DK3 Hovedvej gennem Pyrzyce - Pyrzyce, Polen

Strukturel Forstærkning

Asfaltarmering - DK3 Hovedvej gennem Pyrzyce - Pyrzyce, Polen

S&P arbejdede sammen med vejadministratoren for at finde en langtidsholdbar løsning for DK3 hovedvejen i den polske by Pyrzyce, som pga. projektets succes efterfølgende også blev anvendt på andre vejstrækninger i Vestpommern.

Emne 
Asfaltarmering
Objekt 
DK3 Hovedvej gennem Pyrzyce
By 
Pyrzyce
Stat 
Vestpommern
Land 
Poland
Dato 
2006

Situation

Den eksisterende belægningsopbygning bestod af et grusbærelag med asfaltlag ovenpå. Asfaltlagene havde en samlet tykkelse på 11-14 cm, og de bæreevnemålinger, der blev foretaget i 2004, viste, at belægningens bæreevne svarede til grusunderlagets bæreevne, hvilket betød, at der var alvorlige problemer med vejens strukturelle opbygning.

Renoveringsplanen fra vejforvalteren var at fræse til en dybde på 21-23 cm og lægge nye lag med en samlet tykkelse på 27 cm. Da vejbelægningen nogle steder var mindre end 23 cm tykkelse, og for ikke at forstyrre den eksisterende underbygning, besluttede vejforvalteren imidlertid at følge rådgivningen fra S&P og ændrede renoveringsplanerne.

Projektbeskrivelse

Den løsning, der blev gennemført, var at lægge 2 lag S&P-asfaltarmeringsnet for på den ene side at udnytte den eksisterende belægningsopbygning optimalt og på den anden side at sikre, at den nye belægning er i stand til at modstå de fremtidige trafikbelastninger. Dette blev gjort på følgende måde:

 • Fræsning blev udført i en dybde på 2-3 cm
 • Der blev udlagt et 3 cm højt opretningslag
 • Der blev lagt præ-bituminiseret S&P Carbophalt® G på bitumenholdigt klæbemiddel
 • Der blev lagt et 6 cm ABB 0/16 bindelag ovenpå
 • Præ-bituminiseret S&P Glasphalt® G blev lagt på bitumenholdigt klæbemiddel
 • Endelig blev der lagt et 4 cm SMA slidlag ovenpå

Kombinationen af de to S&P-asfaltarmeringsprodukter i dette projekt havde specifikke mål. De stærke kulfibre i S&P Carbophalt® G, der er placeret på undersiden af den nye asfaltstruktur, er designet til at øge bøjningstrækstyrken og stivheden, hvilket giver mulighed for en mere ensartet belastningsoverførsel over hele opbygningen. S&P Glasphalt® G under asfaltslidlaget fungerer som en ekstra beskyttelse mod mulig revnespredning fra underbygningen og spændingsrevner fra trafikbelastningen.

Den samlede tykkelse af de nyudlagte asfaltlag var ca. 13 cm, hvilket var en stor besparelse i forhold til den tidligere plan, hvor der skulle udlægges nye lag på i alt 27 cm. Dette førte i sidste ende til en betydelig besparelse på ressourcer, anlægsarbejde og vejlukningstider, ligesom det var muligt at bevare den oprindelige belægningsopbygning.

Projektopfølgning

I foråret 2007 blev der foretaget nye kontrolmålinger, som afslørede et betydeligt fald i nedbøjningerne i forhold til den oprindelige tilstand. Projektets succes førte til beslutningen om at gennemføre denne anbefaling som standardløsning i de følgende år. I 2007 blev ca. 8000 m² vejstrækning på DK 6 i Malechowo lagt om ved hjælp af denne teknologi. Derefter blev den samme løsning også anvendt i 2009 i Ryman og Nieradz, hvor henholdsvis 11 000 m² og 22 000 m² vejbelægning blev genopbygget på samme måde.

Efter installationen af S&P's asfaltarmeringsnet fortsatte S&P med at følge projektet for at sikre, at vejen forblev i meget god stand. Dette kan ses på nedenstående billeder fra 2011 og selv 8 år efter installationen i 2014, hvor der ikke blev observeret nogen skader på slidlaget.

Materialeforbrug

S&P Carbophalt® G

S&P Glasphalt® G

S&P-asfaltarmeringsnet består af kul- og/eller glasfiberstrenge, der er 100 % imprægneret med bitumen. Det fleksible net gør det muligt at lægge det i kurver og at tilpasse maskerne til underlaget eller dets overfladestruktur. Tilslagsmaterialet i de nye asfaltlag kan trænge ind i netmaskerne, og der kan opnås en meget høj binding mellem lagene via denne sammenkobling. Dette sikrer, at fibrene er optimalt bundet og effektivt kan absorbere de trækkræfter, der skaber revner. Dette forhindrer effektivt, at revner fra den eksisterende belægning reflekteres ind i de nye asfaltlag og de deraf følgende skader. Armeringen øger også systemets samlede stivhed og forhindrer dermed fremtidige spændingsrevner.

Billedgalleri

 • 2006 - Asfaltlag monteres ovenpå S&P-asfaltarmeringsnettet.

 • 2006 - S&P-asfaltarmeringsnet installeret.

 • 2011 - Vejen er stadig i perfekt stand et par år senere.

 • 2014 - Selv 8 år senere er der stadig ingen skader på slidlaget, og kun den langsgående fuge, hvor de to fortovsafsnit blev slået sammen, er synlig.

 • Sammenligning af en vejstrækning gennem årene.

Service

Kontaktpersoner

S&P Ansvarlig side

Du er her

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Om Simpson Strong-Tie®

   Siden 2012 har S&P været en del af Simpson Strong-Tie, et internationalt byggevarerfirma, med hovedkontor i Californien og lokale afdelinger i hele Europa.

   Virksomhedens mål er at hjælpe kunderne til at lykkes med deres projekter, ved at levere bygningsbeslag af bedste kvalitet, servicesupport, produkttest, træning og levering af varer til tiden.

  SIMPSON Strong-Tie