Asfaltarmering - Distrikstvejene L281 og L333 - Märkisch-Oderland, Tyskland

Revneforebyggelse

Asfaltarmering - Distrikstvejene L281 og L333 - Märkisch-Oderland, Tyskland

Den 1. januar 2016 omklassificerede vejmyndigheden i Brandenburg delstatsvejene L281 Neureetz - Altranft og L333 Golzow - Genschmar til distriktsveje. I omklassificeringsproceduren aftaler den afgivende myndighed med den fremtidige ejer af vejen, hvem der skal betale for eventuelle kommende investeringer. I dette tilfælde modtog Märkisch-Oderland en økonomisk kompensation. Distriktsadministrationen var derfor ansvarlig for planlægningen af investeringen i den hårdt tiltrængte genopretning af infrastrukturen.

Emne 
Asfaltarmering
Objekt 
Distrikstvejene L281 og L333
By 
Märkisch-Oderland
Stat 
Brandenburg
Land 
Germany
Dato 
2019

Situation

På grund af den høje alder og utilstrækkelig vedligeholdelse tidligere, har vejkassen udvist omfattende skader i form af dybe revner og overfladiske deformationer. En yderligere udfordring for genopretningen skyldtes, at dele af vejene løber gennem byområder og på gamle betonbelægninger.

Märkisch-Oderland-distriktet gav det tekniske kontor for vandforvaltning og landskabskultur (Technische Büro für Wasserwirtschaft und Landeskultur GmbH) fra Bad Freienwalde til opgave at stå for den tekniske planlægning og byggetilsynet med projektet. Vurderingen af jordbundens egenskaber, den eksisterende struktur og skadesmekanismerne viste på mange strækninger en restværdi af vejopbygningen, som ville have krævet en fuldstændig ombygning af vejene med hensyn til konventionelle rehabiliteringsmetoder. Da dette ikke ville have været muligt med de disponible midler, blev der søgt efter et økonomisk alternativ.

Projektbeskrivelse

Konceptet

Som følge af de økonomiske begrænsninger blev der udviklet detaljerede genopretningskoncepter for de to veje i samarbejde med ingeniørerne hos S&P Tyskland. Konceptet gik generelt ud på at bevare den eksisterende vejkonstruktion og forny den stærkt ældede og revneramte overfladebelægning ved hjælp af et asfaltarmerende mellemlag. Asfaltarmeringen har i denne forbindelse til opgave at forhindre, at revner og samlinger fra den eksisterende belægning reflekteres op i de nye asfaltlag og dermed forhindre efterfølgende skadesmekanismer som f.eks. vandindtrængning og frostsprængninger.

For at sikre en økonomisk reparation og en så smidig byggeproces som muligt blev de i fællesskab udviklede renoveringsvarianter tilpasset til de eksisterende rammebetingelser:

 • I områder med begrænsede højder blev der i overensstemmelse med ZTV BEA-StB fastsat en udskiftning af det 3,5 cm tykke asfaltslidlag. Asfaltarmeringen blev lagt på den fræsede overflade.
 • Uden for byområderne blev renoveringen planlagt ved hjælp af belægningsmetoden "overlay" for at udnytte den eksisterende restbelægning så effektivt som muligt. Her blev asfaltarmeringen lagt oven på den eksisterende belægning og overlejret med et 3,5 cm tykt slidlag.
 • I områder med betonbelægning blev der lagt et 6 cm tykt afretningslag oven på den eksisterende belægning. Ved den efterfølgende overlejring med asfaltarmering og slidlag kan der opnås den bedst mulige forankring og dermed effektivitet af armeringen mellem asfaltlagene.

 

Fremragende støtte og samarbejde under installationen

Ud over deres effektivitet er håndteringen af asfaltarmeringssystemer i praksis på byggepladsen den afgørende faktor for at opnå et langsigtet rehabiliteringsresultat. Ud over byggepladsens betydelige størrelse udgjorde de høje sommertemperaturer på over 30 °C, der herskede under arbejdet i juni 2019, en særlig udfordring. Ved høje overfladetemperaturer er der risiko for, at bitumenemulsionens klæbende virkning reaktiveres, hvilket kan gøre det vanskeligt for asfaltudlæggere og lastbiler at køre på den udlagte armering. Takket være det fremragende samarbejde og den tætte koordinering mellem vejentreprenøren RASK GmbH og den certificerede S&P-specialistinstallatør kunne den planlagte tidsplan for byggeriet gennemføres uden forsinkelser. Det på fabrikken påførte kvartssand på S&P-asfaltarmeringen samt den høje positionsstabilitet af det fagligt korrekt udlagte produkt gjorde det muligt at køre en problemfri asfaltudlægning på den udlagte armering. Bozionek (byggepladschef RASK GmbH), Skor (TBWL GmbH) og Hundertmark (distrikt Märkisch-Oderland) var meget tilfredse med resultatet og det gode samarbejde mellem de involverede virksomheder.

Opfølgning af projektet

Ved at fokusere den tekniske planlægning på optimal udnyttelse af den eksisterende substans og anvendelse af et højtydende produkt var det muligt at anvende det disponible budget økonomisk og undgå en kostbar og tidskrævende komplet ombygning af de to distriktsveje. Takket være den tætte koordinering og det gode samarbejde mellem de involverede parter blev projektet afsluttet til tiden og afleveret i upåklagelig kvalitet på trods af de krævende rammebetingelser. Dette understreges også af de vedhæftningsværdier, der blev fastlagt i forbindelse med en kontrolprøve af det certificerede RAP-Stra-testbureau ASPHALTA. Den krævede vedhæftning ifølge Leutner på 15 kN i henhold til ZTV Asphalt-StB blev opnået uden problemer med S&P Glasphalt® G, både i de overlejrede belægningsafsnit og på de fræsede overflader.

80 % besparelse på CO2-emissioner takket være S&P-løsningen

Baseret på tal fra svenske Trafikverket resulterede brugen af S&P-asfaltarmering i dette projekt i en besparelse på ca. 1.700 t CO2eqv - eller 79,68 % - i forhold til at udskifte hele asfaltoverbygningen.

Alene dette tal understreger de muligheder, som brugen af moderne asfaltarmeringssystemer fra S&P giver for en bæredygtig omlægning af vejbyggeriet.

Materialeforbrug

80 000 m² - S&P Glasphalt® G

Billedgalleri

 • Mange revner på hele vejstrækningen

 • Synlige langsgående og tværgående revner

 • Ingen problemer for anlægstrafikken ved kørsel over S&P-asfaltarmeringsnettet på grund af den optimale binding og det fabrikspåførte kvartssand på nettet

 • Installeret sektion af S&P Glasphalt® G

 • Installeret sektion af S&P Glasphalt® G

 • Udlægning af det efterfølgende asfaltlag oven på S&P Glasphalt® G

 • Resultater af vedhæftningsprøver, fra kerner, der blev boret fra vejene

 • De borekerner, der er anvendt til prøvning

Service

Kontaktpersoner

 • Marco Bormann

  Marco Bormann

  Dipl.-Ing. (FH) MarcoBormann

  Vertriebsingenieur - Asphaltbewehrungen

  Phone 
  +49 6032 8680-165
  Email 
  marco.bormann@spreinforcement.de
  Location 
  Simpson Strong-Tie GmbH

  Hubert-Vergölst-Straße 6
  DE-61231 Bad Nauheim

  Germany

S&P Ansvarlig side

Du er her

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Om Simpson Strong-Tie®

   Siden 2012 har S&P været en del af Simpson Strong-Tie, et internationalt byggevarerfirma, med hovedkontor i Californien og lokale afdelinger i hele Europa.

   Virksomhedens mål er at hjælpe kunderne til at lykkes med deres projekter, ved at levere bygningsbeslag af bedste kvalitet, servicesupport, produkttest, træning og levering af varer til tiden.

  SIMPSON Strong-Tie