Related System

S&P ARMO-System

Forstærkningssytem af kulfibernet og sprøjtebeton

S&P ARMO Power Pump

S&P ARMO Power Pump

S&P ARMO Power Pump er udviklet specielt til S&P ARMO-crete w (våd sprøjtebeton). Pumpen kan forsynes direkte fra en silo eller fra pakker (poser) af ARMO-crete. Den patenterede efterblandemaskine sikrer, at betonens nødvendige blandingstid overholdes. Vandsøjlen sikrer en konstant tilførelse af vand. Derudover medfører brug af S&P Power-pumpen besparelser i bemandingsomkostninger. Desuden fjerner pumpen støvgener.

S&P ARMO Power Pump

Call to Action

Fastgør status

Denne side er ikke fastgjort. Sæt knappenål.

Call to Action

Fastgør status

Denne side er ikke fastgjort. Sæt knappenål.

Service

Kontaktpersoner

International Product Information

Du er her

    Kontakt

    S&P

    SIMPSON Strong-Tie