Kulfiberforstærkning af eksisterende betonbroer

Mandag, 22. februar 2021

Kulfiberforstærkning af eksisterende betonbroer

  • S&P C-DAS

Et nyudviklet kulfibersystem blev i 2020 afprøvet i et pilotprojekt igangsat af Vejdirektoratet. I projektet medvirkede entreprenør CG Jensen, S&P Reinforcement Nordic (amerikanske Simpson Strong-Tie), COWI A/S og Aalborg Universitet. Bro 14-0-073 OF sløjfen ved Kongens Lyngby blev forstærket ved anvendelse af en konventionel kulfiberforstærkningsmetode, hvor Bro 133-0-007 OF af Lindelsevej på Lolland blev forstærket med et innovativt nyt kulfibersystem. Begge broer havde signifikante påkørselsskader, hvor kulfibersystemerne skulle erstatte syv beskadigede forspændte stål-armeringstænger. En vigtig faktor i forhold til anvendelsen af systemet var montageproceduren, da kort montagetid, præcis montage, tolerancer og så videre er afgørende for implementeringen på virkelige konstruktioner. Ved anvendelse af det konventionelle system på Bro 14-0-073 OF sløjfen viste det sig, at fire kulfiberstænger kunne erstatte de brudte stålarmeringsstænger dog uden reetablering af forspændingskraften. Ved anvendelse af det nye system for broen ved Lindelsesvej kunne både forspændingskraften og bæreevnen reetableres. Indbygning af systemet kunne efter indledende forberedelse monteres på en arbejdsdag under etablering af de nødvendige trafikale foranstaltninger. Pilotprojektet viste, at systemet kan anvendes effektivt til forstærkning af eksisterende betonbroer uden store trafikgener.

 

Læs hele artiklen fra ’Trafik & Veje’ her:

Link

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie