Bæredygtighed

sustainability_microsite.jpg

S&P-armeringsnettenes holdbarhed og evnen til at kunne fræses og genanvendes i ny asfalt, resulterer i bæredygtige løsninger

S&P Asfaltarmeringsnet er bredt anerkendt som en langsigtet bæredygtig løsning, når det gælder forstærkning af veje og belægninger.

Når man ser på traditionelle reparationsmetoder, fører hyppige reparationscykler af tilbagevendende problemer med veje til en stigning i CO2-emissionerne på grund af en række faktorer såsom den mængde asfalt, der er nødvendig for at lægge ny asfalt på vejene, og den hyppige brug af de maskiner, der er involveret i reparationen.

Tænk, hvis disse reparationscykler kunne blive mindre hyppige, og hvis vejens holdbarhed kunne øges? Det er her, at S&P kommer ind i billedet. S&P-asfaltarmeringsnet er en holdbar løsning. Ved at installere S&P-asfaltarmeringsnet på dine projekter garanterer du, at vejen vil holde længere - og arbejder derfor hen imod en mere bæredygtig infrastruktur, hvor reparationscyklerne forlænges betydeligt.

Og ikke nok med det, hvis der i fremtiden skulle blive behov for at reparere eller omstrukturere vejnettet, er S&P-asfaltarmeringsnet fræsbare og genanvendelige. Det giver ro i sindet, når man ved, at når det i en fjern fremtid bliver tid til at fræse vejen, vil tilstedeværelsen af S&P-asfaltarmeringsnettet mellem asfaltlagene ikke være et problem for maskinerne, og det fræste materiale kan genbruges fuldt ud.

Related Content

 1. Miljødeklaration

  Den grønne omstilling skal sikre, at vi fremover og ud i fremtiden effektiviserer ressourceforbrug, minimerer klimabelastningen og skaber bedre miljø for menneskeheden og naturen. I Norden har man indført LCA (LivsCyklusAnalyser) modeller til beregning af miljømæssige aftryk på projekter. LCA beregninger bygger på miljøvaredeklarationer også kaldet EPD’er (Evironmental Product Declaration), som er standardiserede iht. anerkendte europæiske og internationale standarder, herunder EN 15804 og ISO 14025 samt ISO 14040 serien. En EPD beskriver et produkts ressource- og energimæssige aftryk fra vugge til grav, inkl. affaldshåndtering eller genanvendelse af produktet.

  Ved hjælp af Environmental Product Declaration (EPD) for vores asfaltarmeringer giver vi kvantificerede miljørelaterede oplysninger om produktets livscyklus for at muliggøre sammenligninger mellem produkter eller tjenester med samme funktion.

 2. S&P bidrog til at opfylde bæredygtighedsmål med dette projekt

  Fræsbart, genanvendeligt

  I have read the Privacy Policy and consent to the processing of my personal data.
 3. Dine kontaktpersoner

Contact

Simpson Strong-Tie Denmark

Simpson Strong-Tie A/S

Hedegaardsvej 11
CVR 36409819
8300 Odder
Danmark