Forstærkning af kant, højre hjulspor - Landevej - Hedevej, Hjøllund, Danmark

Vejen er til- og frakørselsvej til en grusgrav. Vejen var tidligere en grusvej, og den er ikke bygget efter forskrifterne for den trafikbelastning (Æ10 - 70 lastbiler/ dag svarende til trafikklasse T3) den udsættes for.

På denne side

Emne
Forstærkning af kant, højre hjulspor
Objekt
Landevej
By
Hedevej, Hjøllund
Stat
Silkeborg Kommune
Land
Denmark
Dato

Situation

Pga. den smalle vejbredde kører lastbilerne ofte på kanterne af vejen, hvilket har forårsaget brud og udskridning af asfaltbelægningen.

Samtidig står belægningen flere steder under vand, på grund af dårlig afvanding på strækningen, hvilket samlet set accelererer nedbrydningen.

Projektbeskrivelse

Tidligere havde man lavet gentagne reparationer med blot 2 års holdbarhed. Så i 2017 forstærkede man ca. 2 km med S&P Carbophalt® G 1,5 m ind fra kanten i højre hjulspor i nordgående retning fra indkørslen til grusgraven.

Projektopfølgning

Vejen er løbende holdt under observation og enkelte steder, hvor der ikke blev foretaget udskiftning af krakeleret belægning som ligger under vand i våde perioder, er skader registreret igen i 2018. Resten af strækningen holder rigtig godt på trods af større langsgående revner, som ikke blev udbedret inden armeringen blev udlagt.

Et besøg på vejen i 2022 viste, at det forstærkede område stadig var i god stand 5 år efter installationen - hvilket allerede var en forbedring i forhold til de tidligere 2-årige reparationsintervaller.

Materialeforbrug

S&P Carbophalt® G

Contact

Simpson Strong-Tie Denmark

Simpson Strong-Tie A/S

Hedegaardsvej 11
CVR 36409819
8300 Odder
Danmark