Branch Indicator

  • Du är här: S&P Denmark

Språk

Læs alt om nyeste forskning

måndag, 15. juni 2020

I dag findes ingen anerkendte programmer, der kan medregne asfaltarmering til
dimensionering og analyse af fleksible belægninger. Først og fremmest vanskeliggører
det vejingeniørens opgave, når der skal dimensioneres stærke belægninger
med asfaltarmering, og dernæst forbliver hele idéen med asfaltarmering til uforløst
potentiale, der ellers ville kunne medbringe mere robuste løsninger til dimensionering
af vejbefæstelser. For at tilvejebringe løsninger på dette problem har
S&P Reinforcement Nordic i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet
igangsat et erhvervs-ph.d. projekt, der har til formål at skabe et beregningsprogram,
der kan medtage effekten af asfaltarmering i fleksible belægninger.

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie