Languages

Danske Havnes Havnekonference 2018

Tuesday, 10. April 2018 to Wednesday, 11. April 2018

Danske Havne holder havnekonference og generalforsamling hvert andet år. Næste gang er den 10.-11. april 2018, hvor Esbjerg Havn er vært.

Temaet for konferencen er – Transformation.

Fortsat internationalisering, stigende konkurrence og nye markeder betyder, at havne skal være omstillingsparate og være i stand til at transformere sig i takt med markedsudviklingen. Årets konference sætter fokus på denne transformation – havnenes økonomiske udvikling, fremtidens markeder og handlerum.

Brexits konsekvenser er endnu ikke fuldt afklarede. Hvad betyder Ocean Economy for danske havnes business cases? Og hvad betyder de nye rammer for danske havne i lov-regi for havnenes udfoldelsesmuligheder?

Det er Havnekonferencens fokus, og for første gang i Danske Havnes 100 årige eksistens afholdes Havnekonferencen i samarbejde med CBS maritime, der med stærke kræfter vil bidrage til at lodse deltagerne igennem deres syn på havnenes transformation og de muligheder, der ligger i denne.  Emnet ”Port Transformation” er derfor valgt som samlende overskrift for Havnekonferencen 2018.

Location 

Musikhuset, Esbjerg

Contact

S&P

SIMPSON Strong-Tie

Navigation