Holland viser vejen

Mandag, 28. maj 2018

Holland viser vejen

S&P klar med endnu et vellykket forstærkningsprojekt i Holland.

Armering af provinsveje N336 i Holland er klar til brug (svarende til en klasse 2 vej i Danmark).

N336 vejens bærelag havde, på grund af udmattelse, mistet sin bæreevne.

Det meste af bærelaget blev bortfræset, og herefter blev Carbophalt G udlagt. Det giver øget bæreevne og længere levetid, end ved en standard asfaltbelægning.

Fakta:

S&P har over 15 års erfaring i Holland, så armering med S&P glas- og kulfibernet er vel indarbejdet i vedligeholdelsen af hele vejnettet i Holland. 

Fordele:

Gevinsten for provinsen er en vej med lang levetid, samt reduceret livscyklusomkostninger og CO2 belastning.

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie