Armering af revner øger levetiden

Mandag, 1. oktober 2018

Armering af revner øger levetiden

Ramper på E20 ved Odense:

Asfaltarmering med kulfiber (S&P Carbophalt G) betyder lang levetid på belægningen og dermed også at livscyklusomkostninger reduceres. Som et ekstra plus reduceres også den tid, man skal lukke vejen ned for at udføre arbejdet, til stor glæde for bilisterne og til gavn for samfundsøkonomien. Ved Odense er der for nylig lagt armering i asfalten mod refleksionsrevner.

Af Klavs Olsen, S&P Reinforcement Nordic

De to østvendte ramper ved <51> trængte til ny SMA (skærvemastiks) belægning, i forbindelse med udlægning af SRS (støjreducerende slidlag) på selve motorvejen. Ramperne havde et stort antal tværgående revner, som af flere gange er blevet repareret med forsegling, bassinudskiftning og igen forsegling, som det fremgå af billederne herunder. Denne type reparation har en begrænset levetid ved høj trafikbelastning.

Tværgående revner skyldes ældning

Tværgående revner i bærelag skyldes ofte ældning, som betyder, at asfalt hærder op og mister sin fleksibilitet, den bliver ’sprød’ og så afspænder den sig selv, da den bliver hård som beton. Vejdirektoratet klassificerer tværgående revner som værende medvirkende til hurtigere nedbrydning og forkortelse af belægningens levetid.

Fakta: Jævnhed er en vigtig faktor for SRS (støjreducerende slidlag) og belægninger med lav rullemodstand. 

Basinudskiftning ved tværgående revner 

I Danmark har det længe været standard at lave basinudskiftninger med armering. Det udføres ved at fræse ned til omkring 7 – 8 cm, da entreprenøren ikke kan sikre den fornødne komprimering ved tykkere asfaltlag. Utilstrækkelig komprimering giver uønskede sætninger. Det er en tidskrævende og fordyrende proces, som giver nye samlinger (støbeskel mellem gammel og ny asfalt), som så igen kan føre til ujævnheder og nye revner.

Fakta: Den ene rampe ved Odense er blevet armeret på ovenstående måde, den anden er blevet armeret i henhold til S&Ps anvisning for Carbophalt G, som er baseret på erfaringer fra bl.a. Sverige og Holland, hvor armering har været brugt i mere end 10 år.

Carbophalt G til armering af tværgående revner

Fremgangsmåde: Der udlægges emulsion, og efter den har brudt, udlægges Carbophalt G over revnerne. Det skal sikres, at der er den nødvendige forankringslængde på begge sider af reven, ved lokale revner. Det er dog ofte hensigtsmæssig at udlægge armering på større arealer, for at sikre mod gennemslag fra nye revner, som ofte endnu ikke er synlige, eller først ses, når slidlaget fræses væk.

Fakta: Armering under slidlag stiller øgede tekniske krav til armeringen.

Carbophalt G udlagt og Colas i gang med udlægning af SMA

Økonomi, levetid og fremkommelighed

Løsningen med Carbophalt G sikrer lang levetid på belægningen. Den reducerer desuden livscyklusomkostninger og minimerer den tid, man skal lukke vejen ned for at udføre arbejdet, til stor glæde for bilisterne og til gavn for samfundsøkonomien.

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie